Interessante fobier...

ablutofobifrykt for å bade :-)
acarofobifrykt for insekter
achluofobifrykt for mørket
acoustofobifrykt for bråk og høye lyder
acrofobifrykt for høyder
aeracrofobifrykt for åpne plasser
aeronausifobifrykt for å bli flysyk
agliofobifrykt for smerte
agorafobifrykt for folkefylte store steder, som markedsplasser
agrizoofobifrykt for ville dyr
agyrofobifrykt for å krysse gater
algofobifrykt for smerte
altofobifrykt for høyder
amaxofobifrykt for bilkjøring
anginofobifrykt for å kveles
antlofobifrykt for floder
anuptafobifrykt for å bli ensom
aphenosmfobifrykt for å bli berørt :-D
apifobifrykt for bier
arachnofobifrykt for edderkopper
arsonfobifrykt for branner
asthenofobifrykt for å besvime
astrafobifrykt for lyn og torden
astrapofobifrykt for lyn og torden
asymmetrifobifrykt for asymmetriske ting
athazagorafobifrykt for å glemme eller bli glemt
autofobifrykt for å være ensom eller alene :-)
automatonofobifrykt for buktalerdukker
 
basillofobifrykt for basiller
bathmofobifrykt for trapper eller bratte bakker
bathofobifrykt for dybder
batofobifrykt for høyder eller store bygninger
balennofobifrykt for slim
baogyfobifrykt for mørkemannen (bogeyman)
barontofobifrykt for lyn og torden
 
catagelofobifrykt for å bli latterligjort
catapedafobifrykt for å hoppe fra små og store høyder
ceraunofobifrykt for torden
cheimafobifrykt for kulde
chionofobifrykt for snø
chiraptofobifrykt for å bli berørt :-D
chirofobifrykt for hender :-D
chorofobifrykt for dansing
claustrofobifrykt for lukkede rom
cleisiofobifrykt for å bli innestengt
cleithrofobifrykt for å bli innestengt
clithrofobifrykt for å omringes, eller bli innestengt
coulrofobifrykt for klovner
cryofobifrykt for ekstrem kulde, is eller frost
cymofobifrykt for bølger og bølgeliknende bevegelser
  
dentofobifrykt for tannleger
dinofobifrykt for svimmelhet eller virvelstrømmer
dishabillofobifrykt for å kle av seg foran noen
dromofobifrykt for å krysse gaten
 
eisoptrofobifrykt for speil eller se seg selv i speilet :-))
enosiofobifrykt for kritikk/for å ha syndet
entomofobifrykt for insekter
equinofobifrykt for hester
ereuthrofobifrykt for å rødme
  
fobofobifrykt for å bli redd
frigofobifrykt for kulde eller kalde ting
 
geliofobifrykt for latter
 
haphefobifrykt for å bli berørt :-D
hematofobifrykt for å se blod
hemofobifrykt for å se blod
herpetofobifrykt for krypete, kravlete ting
hippopotomonstrosesquippedaliofobifrykt for lange ord :-D *gliiiiis*
hobofobifrykt for bumser eller tiggere
homichlofobifrykt for tåke
hyposofobifrykt for høyder
  
iatrofobifrykt for å gå til legen
illyngofobifrykt for å bli svimmel ved å se ned.
insectofobifrykt for insekter
isolofobifrykt for ensomhet, eller det å være alene
 
kakorrhaphiofobifrykt for nederlag
keraunofobifrykt for lyn og torden
katagelofobivvfrykt for å bli gjort narr av
kronofobifrykt for tid
 
ligyrofobifrykt for bråk og høye lyder
lygofobifrykt for å være på mørke, triste steder
 
megalofobifrykt for store ting
melissofobifrykt for bier
monofobifrykt for å være alene
murofobifrykt for mus
musofobifrykt for mus
myctofobifrykt for mørket
mysofobifrykt for å være alene
myxofobifrykt for slim
 
necrofobifrykt for lik, død eller døde ting
neofobifrykt for alt nytt
nyctohylofobi redsel for mørke skogområder
nyktofobifrykt for mørket eller natten
 
odynofobifrykt for smerte
ophidiofobifrykt for slanger
ophthalmofobifrykt for å bli stirret på
ornithofobifrykt for fugler
 
panthofobifrykt for sykdom og lidelser
paraskavedekatriafobifrykt for fredag den 13de
phonofobiredd for lyder, stemmer, å snakke høyt eller telefoner
ponofobifrykt for smerte
pyrofobifrykt for ild
 
scelerofobifrykt for slemme menn, innbruddstyver eller å bli skadd av ondskapsfulle personer
scopofobifrykt for å bli kikket på eller sett
scoptofobifrykt for å bli kikket på eller sett
scotofobifrykt for mørket
sesquipedalofobifrykt for lange ord
snakefobifrykt for slanger
spacefobifrykt for verdensrommet
spheksofobifrykt for veps
surifobifrykt for mus
stenofobifrykt for smale ting eller steder
 
tanatofobifrykt for døden, eller å dø
taurofobifrykt for okser
testofobifrykt for å ta prøver
topofobi sceneskrekk
 
xenofobifrykt for alt fremmed
 
zemmifobifrykt for rotter

hits